You're here : Bản vẽ kiến trúc - Kiến trúc giá rẻ Section Blog Kinh nghiệm chia sẻ Bo tri phong thuy phong lam viec tuoi 1968 mang nam
Chọn mục cần tìm Chọn giá từ USD tới USD
Bo tri phong thuy phong lam viec tuoi 1968 mang nam PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 28 Tháng 9 2011 18:36

Phong thủy Đông Phương cho rằng, cách bố trí, sắp xếp các vật dụng, trang thiết bị ở nơi làm việc tạo ra một trường năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, hiểu rõ những ảnh hưởng của việc bài trí sẽ giúp bạn bố trí phòng làm việc một cách hợp lý và cân đối, từ đó tạo ra trường năng lượng tích cực giúp công việc và cuộc sống được tốt hơn.

Gia chủ là Nam, sinh năm 1968, niên mệnh Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà), quẻ mệnh Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh.

PHẦN 1. VỊ TRÍ VÀ HƯỚNG BÀN LÀM VIỆC

Theo Phong Thủy Bát Trạch chánh tông, bàn làm việc nên đặt Tọa Cát Hướng Cát. Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng phải hướng Cát. Có thể đặt theo các cách dưới đây: (Lưu ý hướng bàn làm việc là hướng nhìn của người ngồi làm việc, tính phương vị bàn làm việc theo tâm phòng làm việc)

Cách 1: Bàn làm việc tọa Tây Bắc


- Bàn làm việc đặt tại phương Tây Bắc của phòng (Tọa Diên Niên), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); đạt Tọa Cát Hướng Cát.
- Phương Tây Bắc ở vào vận 8 được an bởi sao Cửu Tử. Đây là một Cát tinh, nếu đặt bàn làm việc tại đây, sao Cửu Tử sẽ kết hợp với sao Diên Niên làm tăng thêm cát khí, rất tốt.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Tây Bắc hướng về Tây Bắc: 9/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Tây Bắc hướng về Đông Bắc: 9.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Tây Bắc hướng về Tây Nam: 10/10 điểm

 

Cách 2: Bàn làm việc tọa Đông Bắc


- Bàn làm việc đặt tại phương Đông Bắc của phòng (Tọa Sinh Khí), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Cát Hướng Cát.
- Tuy nhiên phương Đông Bắc ở vào vận 8 được an bởi sao Nhị Hắc. Đây là một Hung tinh, đặt bàn làm việc tại đây sẽ làm giảm bớt cát khí của sao Sinh Khí, không tốt.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Đông Bắc hướng về Tây Bắc: 5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Bắc hướng về Đông Bắc: 5.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Bắc hướng về Tây Nam: 6/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Bắc hướng về Tây: 6/10 điểm

 

Cách 3: Bàn làm việc tọa Tây Nam


- Bàn làm việc đặt tại phương Tây Nam của phòng (Tọa Phục Vị), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); đạt Tọa Cát Hướng Cát.
- Tuy nhiên phương Tây Nam ở vào vận 8 được an bởi sao Ngũ Hoàng. Đây là một Hung tinh, đặt bàn làm việc tại đây sẽ làm giảm bớt cát khí của sao Phục Vị, không tốt.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Tây Nam hướng về Tây Bắc: 5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Tây Nam hướng về Đông Bắc: 5.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Tây Nam hướng về Tây Nam: 6/10 điểm

 

Cách 4: Bàn làm việc tọa Tây


- Bàn làm việc đặt tại phương Tây của phòng (Tọa Thiên Y), nhìn về hướng Đông Bắc (Sinh Khí); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Cát Hướng Cát.
- Phương Tây ở vào vận 8 được an bởi sao Nhất Bạch. Đây là một Cát tinh, nếu đặt bàn làm việc tại đây, sao Nhất Bạch sẽ kết hợp với sao Thiên Y làm tăng thêm cát khí, rất tốt.
- Hướng bàn quay về hướng Đông Bắc, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Tây hướng về Đông Bắc: 9.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Tây hướng về Tây: 9.5/10 điểm

 

Cách 5: Bàn làm việc tọa Bắc


- Bàn làm việc đặt tại phương Bắc của phòng (Tọa Tuyệt Mệnh), nhìn về hướng Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Hung Hướng Cát.
- Phương Bắc ở vào vận 8 được an bởi sao Tứ Lục. Đây là một sao Bình, không Cát không Hung, đặt bàn làm việc tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Thân chủ sinh năm Mậu Thân, trong vòng Lục Thập Hoa Giáp thì can chi Mậu Thân hợp với hướng Bắc. Vị trí bàn đặt tại đây hợp với mệnh thân chủ, rất tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Bắc hướng về Tây Nam: 4.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Bắc hướng về Tây: 4.5/10 điểm

 

Cách 6: Bàn làm việc tọa Đông


- Bàn làm việc đặt tại phương Đông của phòng (Tọa Hoạ Hại), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Hung Hướng Cát.
- Tuy nhiên, phương Đông ở vào vận 8 được an bởi sao Lục Bạch. Đây là một Cát tinh, nếu đặt bàn làm việc tại đây, sao Lục Bạch sẽ khắc chế bớt hung khí của sao Hoạ Hại.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Đông hướng về Tây Bắc: 5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông hướng về Tây Nam: 5.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông hướng về Tây: 5.5/10 điểm

 

Cách 7: Bàn làm việc tọa Đông Nam


- Bàn làm việc đặt tại phương Đông Nam của phòng (Tọa Ngũ Quỷ), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Hung Hướng Cát.
- Phương Đông Nam ở vào vận 8 được an bởi sao Thất Xích. Đây là một sao Bình, không Cát không Hung, đặt bàn làm việc tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học.
- Hướng bàn quay về hướng Tây Nam, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Đông Nam hướng về Tây Bắc: 3/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Nam hướng về Đông Bắc: 3.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Nam hướng về Tây Nam: 4/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Đông Nam hướng về Tây: 4/10 điểm

 

Cách 8: Bàn làm việc tọa Nam


- Bàn làm việc đặt tại phương Nam của phòng (Tọa Lục Sát), nhìn về hướng Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây (Thiên Y); đạt Tọa Hung Hướng Cát.
- Phương Nam ở vào vận 8 được an bởi sao Tam Bích. Đây là một sao Bình, không Cát không Hung, đặt bàn làm việc tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học.
- Hướng bàn quay về hướng Đông Bắc, thuộc Thổ, hòa hợp với niên mệnh Thổ của gia chủ, tốt.
- Đánh giá:
+ Bàn làm việc tọa Nam hướng về Tây Bắc: 3/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Nam hướng về Đông Bắc: 3.5/10 điểm
+ Bàn làm việc tọa Nam hướng về Tây: 3.5/10 điểm

 

*****

Ngoài ra cần lưu ý thêm một số điểm như sau:

+ Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng
+ Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...)
+ Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng
+ Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng
+ Không đặt bàn nơi góc nhọn, góc khuất, cuối hành lang, lối đi
+ Không đặt bàn ngay trước cột vuông hay dưới xà ngang
+ Không đặt bàn hướng ra toilet hoặc cầu thang

Tủ sách cần đặt theo nguyên tắc "Thư đài tọa cát, thư quỹ tọa hung" nghĩa là bàn học (thư đài) nên đặt ở phương vị cát lợi như Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây, ; tủ sách (thư quỹ) nên đặt những phương vị không cát lợi như Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, để trấn át hung sát.

PHẦN 2. HÌNH DÁNG VÀ MÀU SẮC BÀN LÀM VIỆC

- Bạn sinh năm 1968, có niên mệnh thuộc Thổ, nên sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật, với màu ghi, nâu đỏ, xám, vì đây là kiểu bàn tượng trưng cho hành Hỏa, theo quy luật tương sinh thì Hỏa sinh Thổ, rất tốt.

- Nên lưu ý kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn làm việc, cũng không nên quá rộng tạo cảm giác bất ổn.

PHẦN 3. BÀY BIỆN ĐỒ ĐẠC TRÊN BÀN LÀM VIỆC

- Nên đặt trên bàn làm việc một cột thuỷ tinh, có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy.

- Chồng hồ sơ bên trái nên cao hơn bên phải.

- Nên đặt điện thoại ở các hướng tốt như Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây, để kích thích năng lượng làm việc.

- Đặt một bình hoa tươi ở phía Đông bàn làm việc, giúp tạo năng lượng dương rất tốt, khuyến khích bạn hăng say làm việc.

- Đặt một cây nhỏ tươi tốt ở góc Đông Nam của bàn làm việc để thu hút tài lộc và sự thăng tiến. Tuy nhiên cần tránh cây xương rồng hoặc các cây có lá sắc nhọn. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây chết, hãy bỏ ngay và thay bằng một cây khác.

- Đặt một miếng pha lê tròn ở góc Tây Nam của bàn làm việc để tạo sự hoà đồng giữa bạn với các đồng nghiệp

- Các loại đèn nên đặt ở hướng Nam của bàn làm việc, nhằm cung cấp năng lượng chủ về tên tuổi và danh tiếng cho bạn

- Tất cả các thiết bị văn phòng bằng kim loại (như máy tính) nên đặt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc của bàn làm việc, nhớ rằng phải đặt vật thấp ở bên phải và vật cao ở bên trái.

- Đặt các tượng giả cổ màu đỏ hoặc màu tía ở góc Đông Nam của bàn tượng trưng cho sự giàu có.

Cuối cùng, cần nhớ rằng, quan trọng hơn hết là bàn làm việc phải thật sự sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng, để sinh khí luân chuyển, tránh các dòng khí bị ngưng trệ. Bản thân điều đó thôi, đã tạo cho người sử dụng một cảm giác thật dễ chịu, một tinh thần thật sảng khoái. Và tinh thần phải sảng khoái thì mới làm việc tốt được. Âu đó cũng là ý nghĩa cao nhất của Phong Thuỷ !

 

Viết phản hồi bài viết


Thông tin chung

photo
photo
photo

Hỗ trợ Yahoo


Mr Quỳnh